Program 2016-17

fof-karta

Här i PRO-lokalen i Krylbo träffas vi på innerkvällarna.
Lyssnar, diskuterar, ser på bilder m.m.
Tiden är 19.00.
Plats: PRO-lokalen i Krylbo, Sörgårdsvägen 16.

Åk Mejerigatan in från Järnvägsgatan. Det står PRO med stora bokstäver på huset! Och DU – ta med eget kaffebröd. Kaffe och thé står föreningen för. /Välkommen!
EXKURSIONER: Samling på parkeringen framför Krylbo järnvägsstation kl. 18.00 om inte annat anges. Tag med lämpliga kläder och fika. Telefon Mats: 070 – 399 81 63.

27/3. Fåglar i Folkare. Vi åker dit fåglarna finns …!

10/4 Grönsinka öster om Horndal blir kvällens mål ! Trastsång, kanske en forsärla ? Vi besöker ån och lövskogen där.

24/4 Ansta våtmark – Nyckelby ! En nyanlagd våtmark med många sjöfåglar. Spännande lokal.

7/5 OBS Söndag. Fågelskådningens dag ! Folkare Ornitologiska Förening arrangerar fågelskådningens dag vid Sonnboviken och bjuder in allmänheten. Från RV70 åk mot fågeltornet, följ skyltar. Kom och var med !

22/5 Bryggtur till Kungsgårdssjön och Kungsgårdsholmarna. Bengt Wallin (0226-66222) och Rolf Nordström (0226-12625, 070-637 8823) kör bryggorna. OBS samling kl 18:00 vid Sonnboviken. Vändplatsen vid fågelmatningen.

9/6 OBS Fredag Nattsångare. Träff kl 21:00 vid Krylbo station. vad bjuder Folkarebygden på denna kväll, kanske näktergal, flodsångare eller rördrom ?

16/7 OBS Söndag kl16:00 vid Färjeholmen Utsund. Missa inte detta trevliga arrangemang ! Ikväll är det meningen att fiskgjusarna vid boet nära Färjeholmen ska komma i blickpunkten. Kanske får vi också en tur med båtbryggan runt Herrön för fågel- och bäverskådning. Lämna fikat hemma – för tårta har utlovats ! Maj-Lis Nordström är vår väldinna för kvällen. OBS, föranmälan till Maj-Lis 070-637 8823 eller 0226- 12625. Samling vid bårbryggan.

3/9 tranor hos Mats i Fullsta. OBS Söndag och samling kl 18:00 vid By kyrka. Vi besöker Mats och tittar på de inkommande tranorna som övernattar i viken av Bysjön. Telefon Mats 070- 399 81 63.