Styrelse

Ordförande Tore Söderberg 0226-50434

Kassör Eva Svedberg

Styrelseledamöter  Majlis Nordström, Åke Engström, Bengt Wallin

Suppleanter Lennart Söderström, Anita Olsson

Revisorer Mats Forslund, Per Ström

Revisorssuppleant Ingrid Flygare

Valberedning Mats Forslund, Harriet Wallin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.