Styrelse

Ordförande Tore Söderberg 0226-50434

Kassör Eva Svedberg

Styrelseledamöter  Majlis Nordström, Åke Engström, Bengt Wallin

Suppleanter Lennart Söderström, Anita Olsson

Revisorer Mats Forslund, Per Ström

Revisorssuppleant Ingrid Flygare

Valberedning Mats Forslund, Harriet Wallin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.