Utvalt inlägg

Välkommen till Folkare Ornitologiska Förening !

logga 002

Folkare Ornitologiska Förening har ca 80 medlemmar och aktiviteten brukar fortgå från september till början av juni. Vi möts varannan måndag, och från sen höst till mars har vi inomhusaktiviteter med bildvisningar, föredrag och kunskapsinformation om ornitologi.

Under mars till september genomför vi exkursioner till olika fågellokaler främst inom kommunen, men även vid andra platser inom regionen. Exempelvis Hovran, Kyrkbytjärn, Fläcksjön m fl.

Inomhusaktiviteter hålls i PRO-lokalen i Krylbo, adress Sörgårdsvägen 16

Årsmötet infaller normalt i februari.

Fågelskådningens Dag 2021

Den varje år återkommande Fågelskådningens Dag är i år inställd på grund av hälsoläget. Varje år bjuder vi normalt in allmänheten till Sonnboviken för gemensam fågelskådning. Dock inte i år.

Det är en stor besvikelse för oss eftersom det nya fågeltornet nu är färdigställt och skulle ha visats upp för allmänheten och blivit ”officiellt” den dagen.

Vanligtvis kommer många intresserade , och föreningen visar upp sin utrustning och låter alla som vill prova på, att beskåda fågellivet med kvalificerad utrustning.

Men på grund av smittorisken kan vi inte låta någon annan än ägaren av utrustningen använda den. Ögat kommer i kontakt med okularet, och med handen justerar man skärpeinställningen. Av det skälet avråder den medicinska sakkunskapen att man genomför den här typen av verksamhet. Det är orsaken till att visningen ställs in.

Vidare tillåter inte reglerna för avstånd mellan individer att tornet kan förevisas som vi tänkt men intresserade kan ju när som helst besöka det och själva se vilket fint torn det är.