Utvalt inlägg

Välkommen till Folkare Ornitologiska Förening !

logga 002

Folkare Ornitologiska Förening har ca 80 medlemmar och aktiviteten brukar fortgå från september till början av juni. Vi möts varannan måndag, och från sen höst till mars har vi inomhusaktiviteter med bildvisningar, föredrag och kunskapsinformation om ornitologi.

Under mars till september genomför vi exkursioner till olika fågellokaler främst inom kommunen, men även vid andra platser inom regionen. Exempelvis Hovran, Kyrkbytjärn, Fläcksjön m fl.

Inomhusaktiviteter hålls i PRO-lokalen i Krylbo, adress Sörgårdsvägen 16

Årsmötet infaller normalt i februari.